Psihoterapija Beograd CentarCeres

Grupna psihoterapija

Psihoterapija Beograd CentarCeres

Grupna terapija se odvija kroz interakciju ljudskih doživljaja, gde učesnici grupe imaju priliku i mogućnost da prime od drugih saosećanje u suočavanju sa sličnim životnim situacijama, ali i da ga daju drugima. Grupna terapija pruža mogućnost da se susretnemo sa ljudima koji prolaze kroz slične uznemirujuće probleme, uliva nam nadu da i pored teškoća sa kojim se nosimo možemo da imamo bolji kvalitet života, misli, fantazije podjednako kao i  drugi učesnici grupe.

Grupna psihoterapija je forma psihoterapije u kojoj svaki učesnik ima mogućnost da bude u interakciji sa terapeutom i ostalim članovima grupe.

Scroll to Top