Psihoterapija Centar Ceres

Sistemska porodična terapija

Sistemska porodična terapija posmatra porodicu kao živi i otvoreni sistem, koji je mnogo više od prostog zbira svojih članova. To je sistem koji raste i razvija se i kao takav prolazi kroz različite faze i životne cikluse.

Životni ciklusi:

  • Zasnivanje partnerske relacije
  • Porodica sa malim detetom
  • Porodica sa predškolskim detetom
  • Porodica sa školskim detetom
  • Porodica sa adolescentom
  • Porodica iz koje odlaze deca
  • Postroditeljska porodica
  • Porodica koja stari

Neki autori još navode kao faze životnog ciklusa porodice Mlada nezavisna osoba i Razvod.

Prelazak porodice iz jednog u drugi životni ciklus može biti stresan i narušiti homeostazu kojoj sistem teži. Da bi porodica ostala u homeostatskom stanju, obično najosetljiviji član porodice ispoljava simptom i sprečava dalji razvoj. Tog člana porodice sistemska porodična posmatra kao “glasnika” porodične disfunkcionalnosti. Problem nije lociran u njemu, već u odnosu i međusobnoj interakciji članova porodice, jer se svaki član porodice posmatra kao onaj koji deluje i na koga se deluje ( cirkularna kauzalnost ). Može se reći da je, zapravo, odnos klijent u terapiji, a ne pojedinac.

Fokus ovog pristupa je analiza i promena disfunkcionalnih obrazaca koji onemogućavaju porodici da odgovori na razvojne potrebe svojih članova i da ispuni zadatke iz nekog od životnog ciklusa, već održavaju simptom kod pojedinca.

Telefon

+381 69 637 377

Email

centarceres@gmail.com

Adresa

Kajmakčalanska 37,
Beograd 11000,

Radno vreme

Ponedeljak - Petak
09.00 - 20.00