Psihoterapija Beograd CentarCeres

Sandra Bandović

Sandra Bandovic

Integrativni art psihoterapeut, razredni starešina, apsolvent Filozofije.

“Verujem da svaki problem ima rešenje i da nas odluka deli od željenih i neophodnih promena u životu. Važni  i neponovljivi, treba da se vratimo izvorima vlastite snage- kreativnosti i spontanosti , sebi.”

I sama sam, kroz terapiju, odabrala poziv i život po svojoj meri.   U Integrativnoj art terapiji pored pristupa,metoda i tehnika drugih pravaca, koriste se i umetnički mediji, moja velika i dugogodišnja strast.

Radim sa klijentima koji imaju svakodnevne izazove, nisu  ispunjeni, osećaju se zaglavljeno, žive po skriptnom modelu koji doživljavaju kao neminovnost. U radu i individualnoj psihoterapiji koristim sliku (vizuelnu, muzičku, dramsku…). U terapijskom susretu, podržavajućem za klijentovu bezbednu samospoznaju i suočavanje sa neprihvatljivim sadržajima, kroz re-kreaciju slike dolazimo do razrešenja/terapijskog cilja. Oslobađa se kreativna energija, otključavaju se potencijali i osnažuje kapacitet za promenu.

Scroll to Top