Psihoterapija Beograd CentarCeres

Lenka Janković

Lenka Janković Pedagog i sistemski porodični psihoterapeut.

Pedagog i sistemski porodični psihoterapeut, EMDR psihoterapeut.

“Život nije problem koji treba rešiti, već iskustvo koje treba da se spozna”

Verujem da svaki čovek ima sklonost ka samoostvarenju. Kao što kaže Karen Hornaj, “kada se uklone prepreke, pojedinac će se razviti u zrelu ostvarenu osobu baš kao što se žir pretvori u hrast”. 

U svom radu trudim se da pomognem drugima da otklone prepreke i ispune svoje potencijale. Taj rad se odnosi na kreiranje otvorenog i bezbednog okruženja u kome se pitanja, misli i osećanja mogu deliti slobodno i bez straha. Kroz različite psihoterapijske tehnike  podržavam druge da pronađu motivaciju, poboljšaju kvalitet svog života i da se osnaže da samostalno vode životne izazove.

Posedujem višegodišnje iskustvo u vaspitno-obrazovnom radu sa decom, individualnoj psihoterapiji, bračnoj i porodičnoj psihoterapiji, iskustvo u oblasti pomaganja ugroženim grupama ljudi iz ratom zahvaćenih područja. Učestvovala sam u realizaciji programa “Škola roditeljstva”, kao i u programu za razvoj socijalne i  emocionalne inteligencije za decu uzrasta 7-11 godina.

Scroll to Top