Psihoterapija Beograd CentarCeres

Svetlana Ristić

Psihoterapija Beograd CentarCeres

Specijalni pedagog, sertifikovani porodični psihoterapeut, EMDR psihoterapeut. 

Supruga i majka, volim psihoterapiju i rad sa ljudima i ponosim se time da sam podrška ljudima na putu ka zadovoljnijem i srećnijem životu. Volim kreativni rad i trudim se da svoju kreativnost negujem i koristim u ličnom, ali i psihoterapijskom radu. Polazim od toga da svaka osoba i porodični sistem kao celina poseduje kapacitete za prevazlaženje problema, te ih podstičem u prepoznavanju i daljem samostalnom korišćenju istih.

Nastojim da klijentima, pre svega, obezbedim siguran prostor za prevazilaženje poteškoća, kroz razumevanje istih i razvijanje odnosa poverenja. 

Posedujem višegodišnje iskustvo u radu sa kijentima u individualnoj psihoterapiji, bračnoj psihoterapiji i porodičnoj psihoterapiji. Sa klijentima radim na prevazilaženju različitih poteškoća poput anksioznosti, adolescentnih kriza, bračnih i porodičnih konflikata, raskida, razvoda, izvanpartnerskih veza, poteškoća u funkcionisanju tokom krize COVID – 19.

Scroll to Top