Psihoterapija Beograd CentarCeres

Način rada sa klijentima

Individualna psihoterapija ili online psihoterapija predstavlja susret terapeuta i klijenta u trajanju od 60 minuta razgovora. Na kraju seanse se sumira ono što je za klijenta bilo značajno.

Preporuka psihoterapije? Koju vrstu terapija izabrati online ili “uživo”?

Najviše zavisi od toga šta vam tačno odgovara u datom trenutku. Svakako je “uživo” opcija jednostavnija za kontakt između klijenta i terapeuta. Najviše zato što svako od nas koristi i “neverbalnu” komunikaciju.

Sa druge strane velika prednost online psihoterapije je to što seansu možete imati odakle god želite. U tom slučaju nema dolaska/odlaska, saobraćajne gužve, nervoze. Odaberete vreme i mesto, razmislite o čemu želite da pričate, uzmete telefon ili računar i to je to.

Terapeut nema gotova rešenja već je tu za klijenta da mu pomogne da osvesti kako se oseća i kako učestvuje u svom životu i dešavanjima oko sebe. U atmosferi sigurnosti i poverenja, psihoterapeut će vam pomoći da pronađete jedinstven put ispravan za vas.

Partnerska psihoterapija ili bračna psihoterapija je terapija za parove, za dvoje, za veze, za raskide, za privlačnost, za prevaru, za odbojnost, za život.

Nekada mi je teško da razumem sebe i ono što hoću a kada sam sa nekim u vezi treba da podelim i razumem osećanja i utiske koje ta osoba ima. Ne da je teško nego je nemoguće!

Treba uvek krenuti od sebe i toga što ja kao čovek mogu i želim da uradim i promenim. A da bi promenio svet moram prvo menjati sebe.

Dajte priliku sebi da oslušnete sebe i zapitate se šta vam je potrebno.

Individualna terapija

Terapeut nema gotova rešenja već je tu za klijenta da mu pomogne da osvesti kako se oseća i kako učestvuje u svom životu i dešavanjima oko sebe.

Bračna / Partnerska

Bračna-partnerska psihoterapija ili savetovanje je namenjena parovima kod kojih postoje teškoće u međusobnoj komunikaciji

Online terapija

Psihoterapija putem skajpa, viber-a… Psihoterapeut ili psiholog obično koristi aplikacije koje omogućavaju vizuelni kontakt

Porodična terapija

Porodična psihoterapija je savremeni terapijski model koji obuhvata rad sa pojedincem, partnerima i porodicom.

Grupna terapija

Grupna psihoterapija je forma psihoterapije u kojoj svaki učesnik ima mogućnost da bude u interakciji sa terapeutom i ostalim članovima grupe.

Terapijski pravci

Sistemska porodična psihoterapija

Sistemska porodična terapija posmatra porodicu kao živi i otvoreni sistem, koji je mnogo više od prostog zbira svojih članova.

Kognitivno bihevioralna psihoterapija

Kognitivno bihevioralna terapija zasnovana je na teoriji učenja i sposobnosti pojedinaca da se menjaju i napreduju.

Geštalt psihoterapija

Geštalt terapija ima za cilj razvoj i održavanje harmoničnog stanja celog organizma, a ne „ozdravljenje“ niti “lečenje”, o kakvoj god poteškoći da je reč.

Scroll to Top