Psihoterapija Centar Ceres

Porodična psihoterapija

Porodična psihoterapija je savremeni terapijski model koji podrazumeva rad sa pojedincem, partnerima i porodicama. Njen cilj je da pomogne članovima porodice da na jedan siguran način istraže i izraze svoje misli i osećanja, da sagledaju i razumeju iskustvo i percepciju drugih članova i da više vode računa o potrebama jedni drugih. Porodični terapeut im pomaže da poboljšaju međusobnu komunikaciju, da razreše konflikte, kao i da prepoznaju i razvijaju svoje snage i veštine za prevazilaženje poteškoća.

Tokom života porodica se suočava sa velikim brojem različitih kriza, koje mogu biti očekivane, poput venčanja, rođenja deteta, odlazak dece iz porodice ili neočekivane – iznenadna smrt, bolest člana porodice, otkaz, finansijske poteškoće i sl.

 

U svakom slučaju, o kojoj god krizi da se radi, porodici može biti vrlo teško da se adaptira na novonastalu situaciju. Javlja se potreba za velikim promenama u porodičnoj organizaciji, za preraspodelom uloga, zatim potreba za odricanjem ili izmenom individualnih/zajedničkih ciljeva. Tada se mogu pojaviti problemi u komunikaciji, češći konflikti, problemi u ponašanju dece, udaljavanje partnera i sl. U radu sa ovim problemima porodična psihoterapija daje dobre rezultate, kao i u radu sa separacijom i razvodom, sa gubitkom i tugovanjem, anksioznim i depresivnim stanjima, post-porođajnom depresijom, sterilitetom, poremećajima ishrane, traumatskim iskustvima nasilja, bolestima zavisnosti, emocionalnim problemima dece i adolescenata, individualnim stresom i sl.

Porodičnu terapiju ne određuje broj ljudi na seansi, već specifično viđenje problema, tako da se porodični terapeut može angažovati i u radu sa užom i širom porodicom, sibling sistemom ( sestre i braća ), partnerima ili sa pojedincem. Suština je da promena u jednom delu porodičnog sistema, nužno dovodi do promene cele porodice.

Terapijske seanse se održavaju jednom nedeljno, po potrebi ređe ili češće, uz nastojanje psihoterapeuta da obezbedi bezbedno okruženje u kom je mišljenje svakog člana porodice podjednako uvaženo, kao i zajedničko učestvovanje u pronalaženju rešenja za njihov problem.

Telefon

+381 69 637 377

Email

centarceres@gmail.com

Adresa

Kajmakčalanska 37,
Beograd 11000,

Radno vreme

Ponedeljak - Petak
09.00 - 20.00