porodica deca autizam

Psihoterapija porodica dece sa poremećajima iz autističnog spektra

Funkcionisanje porodica sa decom sa autizmom je uglavnom otežano i često se roditelji mogu pitati „Kako sačuvati brak?“ U prilog […]

Autizam, Mentalno zdravlje, Psihoterapija