Psihoterapija Centar Ceres

Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija predstavlja susret terapeuta i klijenta u trajanju od 50 minuta razgovora i još 10 minuta za zajedničko sumiranje onoga što je za klijenta bilo značajno tokom seanse.

Terapeut nema gotova rešenja već je tu za klijenta da mu pomogne da osvesti kako se oseća i kako učestvuje u svom životu i dešavanjima oko sebe. U atmosferi sigurnosti i poverenja, terapeut pomaže klijentu da proba nove načine u rešavanju problema i dođe do sopstvenih odgovora i rešenja.

Dužina terapije zavisi od toga šta je terapijski cilj, pri čemu terapijski cilj i terapijski plan zajednički postavljaju terapeut i klijent.

Na prvom terapijskom susretu terapeut i klijent se dogovoraju šta je ono na čemu klijent želi da radi i dogovora se učestalost dolaska (najčešće jednom nedeljno, ili više puta ukoliko postoji potreba za tim). Terapeut i klijent dogovaraju određeni broj susreta (najčešće 10), način plaćanja i način otkazivanja susreta.

Sadržaj razgovora između terapeuta i klijenta predstavlja profesionalnu tajnu i poštuje se načelo poverljivosti.

Telefon

+381 69 637 377

Email

centarceres@gmail.com

Adresa

Kajmakčalanska 37,
Beograd 11000,

Radno vreme

Ponedeljak - Petak
09.00 - 20.00